Vensters – een samenvattende beschouwing van hoofdstuk 25 uit Alan Cooper’s About Face2.0

In deze samenvatting belicht ik een aantal punten uit het hoofdstuk die te maken hebben met de ontwikkeling van vensters. Deze punten gaan over het gedrag van vensters, hoe deze tot stand zijn gekomen, wat voor type vensters er zijn en wat voor functionaliteiten vensters kunnen bezitten.

Het doel dat ik wil bereiken met het schrijven van dit artikel is dat designers kennis opdoen over vensters in de meest brede zin van de betekenis. Daarnaast hoop ik een begin neer te zetten waardoor reflectie op ontwerp principes en interacties in hun historische context kunnen worden bezien.

About Face2.0 dat ik lees is geschreven in het Engels. Daarom begin ik dit artikel met een legenda om de termen toe te lichten in mijn eigen woorden. In deze samenvatting gebruik ik vaak het woord ‘venster’ als algemene term … Lees verder